Managing Confidentiality In The Workplace Disampaikan Oleh YBhg. Dato' Haji Johari Bin Haji Jamaluddin, Ketua Pengarah Keselamatan Kerajaan Dalam Program Accelerated Leadership Programme For Young Talents (TALENNX) 2.0 Gred 44 Pada 20 MEI 2014

Sesi Perbincangan Pejabat KPKK Bersama Pihak Malaysia University of Science And Technology

Aktiviti Bahagian Sasaran Penting dan Kawasan Larangan Tempat Larangan Bagi Bulan Mei 2014

  • Program Turun Padang YBhg. Datuk TKSU (K&P) JPM ke Pejabat KPKK Perlis dan Perjumpaan Bersama Pegawai Kader Negeri Perlis Pada 12 Mei 2014

  • Lawatan Tim Naziran Sasaran Penting Bersama YBhg. Datuk TKSU (K&P) JPM ke Empangan Timah Tasoh dan Kompleks ICQS Padang Besar, Perlis Pada 12 Mei 2014

Kursus Asas Keselamatan Perlindungan Kepada Pegawai Keselamatan Gred Kp41 Dan Penolong Pegawai Keselamatan Gred Kp27 Bagi Lantikan Baru Pejabat Ketua Pegawai KeselamatanKerajaan Malaysia.

Majlis Penyampaian Sijil Pelantikan Pegawai Pengelas dan Taklimat Berkaitan Pengelasan Rahsia Rasmi kepada Pegawai-Pegawai Kanan UMS

Modul Perlembagaan Dan Jentera Pentadbiran Negara DPA Bil. 1/2014 IKHWAS