Hari Kemuncak Karnival Sukan Pejabat KPKK Tahun 2014

 

Aktiviti Bahagian Tapisan Keselamatan Bagi Bulan September

1. User Acceptance Test (UAT) Sistem e-Vetting 2.0

2. Taklimat e-Vetting 2.0 bagi Jabatan Penjara Malaysia Zon Utara

3. Final Acceptance Test (FAT) Sistem e-Vetting 2.0

4. Latihan Sistem e-Vetting 2.0

5. Taklimat e-Vetting 2.0 bagi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

6. Taklimat e-Vetting 2.0 bagi Jabatan Penjara Malaysia Zon Selatan

 

Lawatan Kerja YBHG. Dato' Hj Johari bin Hj Jamaluddin ke wilayah persekutuan Labuan pada 7 - 8 September 2014