Program Lawatan Kerja Rasmi Setiausaha Dan Urus Setia Jawatan Kuasa Sasaran Penting Negeri (JSPN) Wilayah Persekutuan Labuan Ke Lembaga Pelabuhan Kuching, Sarawak Pada 29 Julai 2016

Program Lawatan Kerja Rasmi Ahli Jawatan Kuasa Kecil Pemeriksaan Keselamatan (JKPK) Sasaran Penting Wilayah Persekutuan Labuan Ke Loji Pembersihan Air Batu Kitang, Kuching, Sarawak Pada 28 Julai 2016

Mesyuarat Jawatankuasa Kecil Pemeriksaan Keselamatan (JKPK) sasaran Penting Wilayah Persekutuan Labuan Bilangan 1 Tahun 2016 Pada 28 Julai 2016 Bertempat Di Lembaga Air Kuching Sarawak

1. Mesyuarat Jawatan Kuasa Kecil Pemeriksaan Keselamatan (JKPK) Sasaran Penting Negeri Sabah Pada 29 Julai 2016
2. Mesyuarat Pengisytiharan Balai-Balai Polis Di Negeri Sabah Sebagai Kawasan Larangan dan Tempat Larangan (KLTL) Di Bawah Akta Kawasan Larangan Dan Tempat Larangan 1959 Pada 27 Julai 2016