Hari Inovasi dan Kecemerlangan Jabatan Perdana Menteri 2018 bertempat di Dewan De' Seri Endon, Puspanitapuri pada 8 November 2018Mesyuarat Jawatankuasa Sasaran Penting Negeri (JSPN) Melaka Bil.1/2018 pada 8 November 2018