Tujuan Unit Integriti KPKK ditubuhkan:

  • Memastikan penjawat Pejabat KPKK mengamalkan budaya kerja unggul dengan ciri-ciri moral dan etika yang kukuh;
  • Memastikan pelaksanaan nilai-nilai Integriti dalam organisasi selaras dengan pelan Integriti Nasional;
  • Memastikan tadbir urus dilaksanakan secara efektif;
  • Melaksanakan sistem penyampaian yang cemerlang oleh penjawat Pejabat KPKK yang berintegriti dan berakauntabiliti; dan
  • Memastikan prosedur tatatertib dilaksanakan dengan tulus selaras dengan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan & Tatatertib).

Unit Integriti diarah menguruskan enam (6) fungsi teras;

1) Tadbir Urus

- Menjalankan serta memastikan tadbir urus yang terbaik dilaksanakan di Pejabat KPKK;
- Menjadi Urusetia Jawatankuasa Integriti Dan Takbir Urus (JITU) peringkat jabatan di bawah Jabatan Perdana Menteri;
2) Pengukuhan Integriti

Menjalankan Pembudayaan, Penginstusian dan pelaksanaan integriti dalam organisasi;
3) Pengesanan dan Pengesahan

- Mengesan dan mengesahkan aduan salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi serta memastikan tindakan susulan yang sewajarnya diambil; dan
- Melaporkan salahlaku jenayah kepada agensi penguatkuasa yang bertanggungjawab;
4) Pengurusan Aduan

Menerima dan mengambil tindakan ke atas semua aduan/maklumat mengenai salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi;
5) Pematuhan

Menjalankan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa; dan
6) Tatatertib

Melaksanakan fungsi urus setia Lembaga Tatatertib.

Utama

APAKAH INTEGRITI?
Kualiti unggul yang wujud secara keseluruhan dan padu pada individu dan organisasi. Integriti berkait rapat dengan nilai dan etika.

PROFIL UNIT INTEGRITI
Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia

  • Unit Integriti Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia (Pejabat KPKK) secara rasminya telah ditubuhkan pada 1hb Januari 2014 dibawah pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2013;
  • Penarafan risiko agensi bagi Pejabat KPKK adalah dikelaskan kepada risiko rendah; dan
  • Unit Integriti Pejabat KPKK terdiri daripada dua (2) seksyen yang menjalankan fungsi masing-masing.

VISI

Ke arah Tadbir Urus organisasi yang berintegriti

MISI

Membudayakan Integriti di kalangan warga Pejabat KPKK

Tujuan Unit Integriti KPKK ditubuhkan

Carta Organisasi

carta

 


Hubungi Kami

Hubungi kami untuk pelbagai pertanyaan dan masalah.

Maklumat Pegawai untuk dihubungi:

Nama : AHMAD TARMIZI BIN ABD SHUKOR
Jawatan : Ketua Unit Integriti Pejabat KPKK
No. Telefon : 03-88726051
Email Aduan:


Nama : MOHAMAD ZAIHAN BIN WASIMIN
Jawatan : Penolong Pegawai Keselamatan
No. Telefon : 03-88723732
Email Aduan:

Nama : MOHAMAD FIRDAUS BIN ABD LATIF
Jawatan : Pembantu Keselamatan
No. Telefon : 03-88726174
Email Aduan:

 

(Klik pautan di bawah untuk maklumat lanjut):

1) Aduan Unit Integriti

2) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

Borang KPKK 11 (English Version)

PENGAWAL KESELAMATAN GRED KP11 - 340 Kekosongan new

 

SUBMODUL PERMOHONAN PERTUKARAN SISTEM HRMIS BAGI PEGAWAI SKIM KP 

Mekanisme Pelaksanaan Permohonan Pertukaran Pegawai Kader Pejabat KPKK

Peranan Dan Aliran Kerja Permohonan Pertukaran

Senarai Edaran

Slaid Taklimat Permohonan Pertukaran

Surat Pelaksanaan HRMIS

Hubungi Kami

Pusat Latihan Keselamatan Perlindungan,
Persiaran Timur 3,
71760, Bandar Enstek,
Negeri Sembilan.
Tel: 06- 799 3301

Peta Lokasi