Utama

APAKAH INTEGRITI?
Kualiti unggul yang wujud secara keseluruhan dan padu pada individu dan organisasi. Integriti berkait rapat dengan nilai dan etika.

PROFIL UNIT INTEGRITI
Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia

  • Unit Integriti Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia (Pejabat KPKK) secara rasminya telah ditubuhkan pada 1hb Januari 2014 dibawah pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2013;
  • Penarafan risiko agensi bagi Pejabat KPKK adalah dikelaskan kepada risiko rendah; dan
  • Unit Integriti Pejabat KPKK terdiri daripada dua (2) seksyen yang menjalankan fungsi masing-masing.

VISI

Ke arah Tadbir Urus organisasi yang berintegriti

MISI

Membudayakan Integriti di kalangan warga Pejabat KPKK

Tujuan Unit Integriti KPKK ditubuhkan

Carta Organisasi

carta

 


Hubungi Kami

Hubungi kami untuk pelbagai pertanyaan dan masalah.

Maklumat Pegawai untuk dihubungi:

Nama : AHMAD TARMIZI BIN ABD SHUKOR
Jawatan : Ketua Unit Integriti Pejabat KPKK
No. Telefon : 03-88726051
Email Aduan:


Nama : MOHAMAD ZAIHAN BIN WASIMIN
Jawatan : Penolong Pegawai Keselamatan
No. Telefon : 03-88723732
Email Aduan:

Nama : MOHAMAD FIRDAUS BIN ABD LATIF
Jawatan : Pembantu Keselamatan
No. Telefon : 03-88726174
Email Aduan:

 

(Klik pautan di bawah untuk maklumat lanjut):

1) Aduan Unit Integriti

2) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009