PAUTAN

gradProgram Postgraduate (MASTER)         logo hrmis  HRMIS 1 , HRMIS 2 , HRMIS 3

 Report IconSistem Aduan Kerosakan Komputer 

 

MUAT TURUN

 1. Borang Menghadiri Persidangan/Seminar/Kursus dan Lawatan Rasmi Ke Luar Negeri
 2. Borang Permohonan Menghadiri Persidangan/Seminar/Lawatan Rasmi Keluar Negara
 3. Borang Permohonan Lawatan Keluar Negeri Atas Urusan Persendirian Mengikut Surat Pekeliling Am 1/1984
 4. Surat Pengesahan Diri Dan Perakuan Pegawai Perubatan
 5. Borang Permohonan Cuti Rehat
 6. Borang Penghantaran Dokumen Terperingkat Sulit / Terhad Melalui Mesin Faksimili
 7. Borang Permohonan Menggunakan Kenderaan Jabatan
 8. Borang Permohonan Menggunakan Peralatan Pejabat KPKK
 9. Borang Pembayaran Gaji Melalui Bank
 10. Borang Cadangan Menjalankan Tugas Rasmi Di Luar Ibu Pejabat / Negeri
 11. Borang Permohonan Pembelian Bekalan / Perkhidmatan / Kerja (Pesanan Tempatan)
 12. Borang Permohonan untuk Jawatan Pekerja Khidmat Singkat Pejabat KPKK (PKS)
 13. Borang Permohonan Bekalan Alatulis / Kelengkapan Pejabat
 14. Borang Aduan Masalah / Kerosakan Komputer
 15. Borang Maklumat Pegawai Keselamatan Jabatan (Borang KPKK 6)
 16. Borang Maklumat Pegawai Keselamatan Jabatan - Lampiran A
 17. Borang Maklumat Pegawai Pengelasan Yang Telah Dilantik Di Bawah Seksyen 2B [Borang KPKK 9]
 18. Borang Maklumat Pegawai Pengelasan Yang Telah Dilantik Di Bawah Seksyen 2C [Borang KPKK 9 (A)]
 19. Borang Permohonan Peperiksaan Skim KP 
 20. Laporan Bulanan Aktiviti Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia Dan Cawangan Negeri
 21. Borang Tapisan Kasar KPKK 11
 22. Borang Tapisan Kasar KPKK11 (English Version)
 23. Borang Tapisan Keselamatan Halus
 24. Borang Kajian Kepuasan Pelanggan Pejabat KPKK, JPM [(KPKK.(PK)KKP.3/2005(pin.1/2011).]
 25. Borang Maklumat Pegawai Jawatan Keselamatan Berjadual (Borang KPKK 20) 
 26. Borang Latihan Keselamatan Perlindungan (Borang KPKK 2 - Pindaan 1/99)
 27. Borang Pengesahan Portal Pejabat KPKK
 28. Borang Penyelenggaraan Komputer Pejabat KPKK
 29. Borang ICT KPKK
 30. Borang Meninggalkan Kenderaan di tempat letak kereta Kompleks B.
 31. Borang Tukar Waktu WP KPKK
 32. Borang Maklumbalas Pelanggan

Borang Berkaitan Kewangan

1. Borang pemohonan membawa kenderaan sendiri
2. Borang kuiri
3. Borang penceramah
4. Borang permohonan bayaran elaun pakaian panas
5. Borang permohonan pembelian barang-barang dan perkhidmatan
6. Borang permohonan tempahan tiket kapal terbang keretapi dan bas
7. Borang tuntutan elaun perjalanan dalam negeri
8. Borang tuntutan elaun lebih masa
9. Borang tuntutan elaun perjalanan luar negeri
10. Borang tuntutan elaun pindah rumah
11. Borang tuntutan penguji luar
12. Borang tuntutan pertukaran luar stesen
13. Maklumat penuntut_panjar wang runcit
14. Borang Daftar Pengguna ePEROLEHAN 2018 - Lampiran B

Borang Sumber Manusia

1. Borang Kenaikan Pangkat Bagi Skim Perkhidmatan Bukan Gunasama-Keselamatan Dan Pertahanan Awam (KP)
2. Surat Edaran Urusan Pertimbangan Kenaikan Pangkat Pengawal Keselamatan Gred KP14
3. Surat Edaran Urusan Pertimbangan Kenaikan Pangkat Pembantu Keselamatan Gred KP22
4. Borang Kenaikan Pangkat Pejabat KPKK
5
Slide Laluan Kerjaya Dan Pelaksanaan Akuan Bersumpah 25 Jun 2018

ARKIB

KP26

KP38

Larangan Penggunaan Telefon Bimbit Atau Lain-Lain Peralatan Komunikasi Dalam Mesyurat Kerajaannew logo
Pematuhan Bagi Memberi Perlindungan Ke Atas Dokumen Rahsia Rasmi Kerajaannew logo
PERKELILING :MENINGKATKAN TAHAP KAWALAN KESELAMATAN TERHADAP KAWASAN TADAHAN AIR DAN TAKUNGAN AIR

PERKELILING : BERKAITAN IS

PERKELILING : TINDAKAN SUSULAN PASCA BANJIR DAN LAPORAN KEROSAKAN ATAU KEMUSNAHAN ASET KERAJAAN SERTA ANGGARAN KERUGIAN.2015

ARAHAN TETAP KETUA PENGARAH KESELAMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2015 - PANDUAN PAKAIAN SERAGAM PEMBANTU KESELAMATAN DAN PENGAWAL KESELAMATAN

PEMAKLUMAN PENUBUHAN AGENSI PENGURUSAN BENCANA NEGARA SEBAGAI AGENSI PENERAJU PENGURUSAN BENCANA

Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) telah menerbitkan Penerapan Etika Penggunaan Media Sosial Dalam Sektor Awam sebagai asas dalam penggunaan dan pemantauan media sosial dalam Sektor Awam.Dokumen tersebut boleh dimuat turun melalui Portal Rasmi MAMPU atau melalui laman web CGSO menerusi pautan berikut; - 

PENERAPAN ETIKA PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DALAM SEKTOR AWAM 

SURAT ARAHAN PENYELARASAN & PENYERAGAMAN PAKAIAN SERAGAM BAHARU

SUBMODUL PERMOHONAN PERTUKARAN SISTEM HRMIS BAGI SKIM KP

Mekanisme Pelaksanaan Permohonan Pertukaran Pegawai Kader Pejabat KPKK

Peranan Dan Aliran Kerja Permohonan Pertukaran

Senarai Edaran

Slaid Taklimat Permohonan Pertukaran

Surat Pelaksanaan HRMIS

EDARAN PENERBITAN MAMPU - Buletin MAMPU Bilangan 3 Tahun 2016

Transformasi@MAMPU Vol.1 DIsember 2016
Tajuk : GOS GATEWAY - Memperkasa Perkhidmatan Kerajaan Dalam Tali