PAUTAN

gradProgram Postgraduate (MASTER)         logo hrmis  HRMIS 1 , HRMIS 2 , HRMIS 3

 Report IconSistem Aduan Kerosakan Komputer 

 

MUAT TURUN

 1. Borang Menghadiri Persidangan/Seminar/Kursus dan Lawatan Rasmi Ke Luar Negeri
 2. Borang Permohonan Menghadiri Persidangan/Seminar/Lawatan Rasmi Keluar Negara
 3. Borang Permohonan Lawatan Keluar Negeri Atas Urusan Persendirian Mengikut Surat Pekeliling Am 1/1984
 4. Surat Pengesahan Diri Dan Perakuan Pegawai Perubatan
 5. Borang Permohonan Cuti Rehat
 6. Borang Penghantaran Dokumen Terperingkat Sulit / Terhad Melalui Mesin Faksimili
 7. Borang Permohonan Menggunakan Kenderaan Jabatan
 8. Borang Permohonan Menggunakan Peralatan Pejabat KPKK
 9. Borang Pembayaran Gaji Melalui Bank
 10. Borang Cadangan Menjalankan Tugas Rasmi Di Luar Ibu Pejabat / Negeri
 11. Borang Permohonan Pembelian Bekalan / Perkhidmatan / Kerja (Pesanan Tempatan)
 12. Borang Permohonan untuk Jawatan Pekerja Khidmat Singkat Pejabat KPKK (PKS)
 13. Borang Permohonan Bekalan Alatulis / Kelengkapan Pejabat
 14. Borang Aduan Masalah / Kerosakan Komputer
 15. Borang Maklumat Pegawai Keselamatan Jabatan (Borang KPKK 6)
 16. Borang Maklumat Pegawai Keselamatan Jabatan - Lampiran A
 17. Borang Maklumat Pegawai Pengelasan Yang Telah Dilantik Di Bawah Seksyen 2B [Borang KPKK 9]
 18. Borang Maklumat Pegawai Pengelasan Yang Telah Dilantik Di Bawah Seksyen 2C [Borang KPKK 9 (A)]
 19. Borang Permohonan Peperiksaan Skim KP 
 20. Laporan Bulanan Aktiviti Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia Dan Cawangan Negeri
 21. Borang Tapisan Kasar KPKK 11
 22. Borang Tapisan Kasar KPKK11 (English Version)
 23. Borang Tapisan Keselamatan Halus
 24. Borang Kajian Kepuasan Pelanggan Pejabat KPKK, JPM [(KPKK.(PK)KKP.3/2005(pin.1/2011).]
 25. Borang Maklumat Pegawai Jawatan Keselamatan Berjadual (Borang KPKK 20) 
 26. Borang Latihan Keselamatan Perlindungan (Borang KPKK 2 - Pindaan 1/99)
 27. Borang Pengesahan Portal Pejabat KPKK
 28. Borang Penyelenggaraan Komputer Pejabat KPKK
 29. Borang ICT KPKK
 30. Borang Meninggalkan Kenderaan di tempat letak kereta Kompleks B.
 31. Borang Tukar Waktu WP KPKK
 32. Borang Maklumbalas Pelanggan

Borang Berkaitan Kewangan

1. Borang pemohonan membawa kenderaan sendiri
2. Borang kuiri
3. Borang penceramah
4. Borang permohonan bayaran elaun pakaian panas
5. Borang permohonan pembelian barang-barang dan perkhidmatan
6. Borang permohonan tempahan tiket kapal terbang keretapi dan bas
7. Borang tuntutan elaun perjalanan dalam negeri
8. Borang tuntutan elaun lebih masa
9. Borang tuntutan elaun perjalanan luar negeri
10. Borang tuntutan elaun pindah rumah
11. Borang tuntutan penguji luar
12. Borang tuntutan pertukaran luar stesen
13. Maklumat penuntut_panjar wang runcit
14. Borang Daftar Pengguna ePEROLEHAN 2018 - Lampiran B

Borang Sumber Manusia

1. Borang Kenaikan Pangkat Bagi Skim Perkhidmatan Bukan Gunasama-Keselamatan Dan Pertahanan Awam (KP)
2. Surat Edaran Urusan Pertimbangan Kenaikan Pangkat Pengawal Keselamatan Gred KP14
3. Surat Edaran Urusan Pertimbangan Kenaikan Pangkat Pembantu Keselamatan Gred KP22
4. Borang Kenaikan Pangkat Pejabat KPKK
5
Slide Laluan Kerjaya Dan Pelaksanaan Akuan Bersumpah 25 Jun 2018
------------

Makluman Urusan Kenaikan Pangkat Secara Time-based Berasaskan Kecemerlangan (TBK1 dan TBK2) Bagi Pegawai Kumpulan Pelaksana, Skim Perkhidmatan Keselamatan Dan Pertahanan Awam (KP), Pejabat KPKK

Surat Edaran Kenaikan Pangkat Secara TBK

1. Lampiran A - Panduan Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan

2. Lampiran B - Jadual Penghantaran Dokumen TBK
3. Senarai Semak Dan Lampiran A1-Borang Permohonan Kenaikan Pangkat Secara TBK1 Dan TBK2
4. Borang TBK1
5. Borang TBK2
6. Akuan Sumpah Bebas Jenayah

-----------

Makluman Urusan Pemangkuan Jawatan Pengawal Keselamatan Gred KP14 Ke Gred KP16, Di Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia, Jabatan Perdana Menteri

Surat Edaran

1. Akuan Sumpah Bebas Jenayah

2. Lampiran A1-Borang Permohonan Pemangkuan Gred KP16
3. Borang Pilihan Penempatan-Pemangkuan

ARKIB

KP26

KP38

Larangan Penggunaan Telefon Bimbit Atau Lain-Lain Peralatan Komunikasi Dalam Mesyurat Kerajaan
Sasaran Penting Semasa Musim Peralihan Monsun
Peringatan Pemantapan Operasi Dan Perkhidmatan Keselamatan Kepada Instalasi 

Pematuhan Bagi Memberi Perlindungan Ke Atas Dokumen Rahsia Rasmi Kerajaan
PERKELILING :MENINGKATKAN TAHAP KAWALAN KESELAMATAN TERHADAP KAWASAN TADAHAN AIR DAN TAKUNGAN AIR

PERKELILING : BERKAITAN IS

PERKELILING : TINDAKAN SUSULAN PASCA BANJIR DAN LAPORAN KEROSAKAN ATAU KEMUSNAHAN ASET KERAJAAN SERTA ANGGARAN KERUGIAN.2015

ARAHAN TETAP KETUA PENGARAH KESELAMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2015 - PANDUAN PAKAIAN SERAGAM PEMBANTU KESELAMATAN DAN PENGAWAL KESELAMATAN

PEMAKLUMAN PENUBUHAN AGENSI PENGURUSAN BENCANA NEGARA SEBAGAI AGENSI PENERAJU PENGURUSAN BENCANA

Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) telah menerbitkan Penerapan Etika Penggunaan Media Sosial Dalam Sektor Awam sebagai asas dalam penggunaan dan pemantauan media sosial dalam Sektor Awam.Dokumen tersebut boleh dimuat turun melalui Portal Rasmi MAMPU atau melalui laman web CGSO menerusi pautan berikut; - 

PENERAPAN ETIKA PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DALAM SEKTOR AWAM 

SURAT ARAHAN PENYELARASAN & PENYERAGAMAN PAKAIAN SERAGAM BAHARU

SUBMODUL PERMOHONAN PERTUKARAN SISTEM HRMIS BAGI SKIM KP

Mekanisme Pelaksanaan Permohonan Pertukaran Pegawai Kader Pejabat KPKK

Peranan Dan Aliran Kerja Permohonan Pertukaran

Senarai Edaran

Slaid Taklimat Permohonan Pertukaran

Surat Pelaksanaan HRMIS

EDARAN PENERBITAN MAMPU - Buletin MAMPU Bilangan 3 Tahun 2016

Transformasi@MAMPU Vol.1 DIsember 2016
Tajuk : GOS GATEWAY - Memperkasa Perkhidmatan Kerajaan Dalam Tali

MBJ

APA ITU MBJ?

Majlis bersama jabatan (MBJ) ialah sebuah medium dua hala, di mana dua pihak pekerja diberi saluran untuk berkomunikasi dengan pihak pengurusan dalam menyuarakan pendapat, pandangan dan serta menyumbangkan idea-idea yang bernas demi kepentingan dan kebaikan organisasi

PENUBUHAN MBJ DALAM PERKHIDMATAN AWAM

MBJ diperkenalkan sebagai jentera perundingan diperingkat Jabatan sejak wujudnya “Interim Joint Council” pada tahun 1946 dan kemudiannya dinamakan Majlis Whitley Jabatan pada tahun 1950. Apabila Majlis Whitley Jabatan dibubarkan pada tahun 1969, kerajaan telah membuat kajian dan menyelaras bentuk dan perjalanan jentera perundingan ini dengan memperkenalkan penubuhan Majlis Bersama Jabatan melalui Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 1973. Surat-surat Pekeliling Perkhidmatan seterusnya telah memberi perincian, penekanan dan pindaan terhadap pengoperasian MBJ di sesuatu organisasi.

BIDANG DAN FUNGSI

Skop, bidang dan fungsi MBJ lebih menitikberatkan kepada kepentingan pekerja-pekerja dalam sesebuah organisasi. Di samping bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh pihak pekerja, ia juga boleh dijadikan sebagai satu forum perbincangan di antara pihak pengurusan dan pekerja. MBJ yang aktif secara tidak langsung akan dapat menyemai semangat bekerja di kalangan pekerja untuk berkhidmat dengan lebih dedikasi dan produktif.

PERKARA YANG BOLEH DIBINCANGKAN

Perkara yang boleh dibincang adalah meliputi semua perkara yang berkaitan dengan keadaan bekerja kecuali yang menyentuh dasar kerajaan atau hal-hal peribadi. Walau bagaimanapun, isu berkaitan dasar boleh dibincangkan dengan tujuan menerangkan pelaksanaanya sahaja. Antara perkara-perkara yang boleh dibincangkan di dalam forum meliputi isu elaun dan kemudahan, kewangan, perkhidmatan, skim perkhidmatan dan perjawatan, kebajikan, pentadbiran dan hal-hal lain.

FAEDAH MBJ

Di antara faedah yang boleh didapati daripada mesyuarat MBJ ialah dapat mewujudkan hubungan dan sikap yang positif antara pihak pengurusan dan pihak pekerja, kepuasan hati, peningkatan daya pengeluaran, peningkatan kualiti kerja, penjimatan kos, kemajuan pekerja, sikap hormat menghormati, penyelesaian masalah, kesetiaan kepada organisasi, dan perpaduan.

SOAL JAWAB MENGENAI MAJLIS BERSAMA JABATAN

3. Apakah tujuan MBJ CGSO ditubuhkan?

Tujuan MBJ di peringkat CGSO ditubuhkan adalah seperti berikut:-

i. Untuk memperoleh seluas-luas kerjasama antara CGSO dengan pegawai serta kakitangan CGSO dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kelicinan kerja dan kebajikan pekerja berkenaan

ii. Untuk mengadakan jentera bagi mengurus soal-soal mengenai syarat bekerja; dan

iii. Untuk mengumpul buah fikiran, pendapat dan pandangan daripada pekerja-pekerja melalui wakil rasmi CGSO.

4. Bagaimana MBJ CGSO beroperasi?

Seperti mana dalam organisasi awam lain, MBJ CGSO terdiri dari kakitangan CGSO yang mewakili pihak pengurusan CGSO (yang disebut sebagai Pihak Pegawai) dan kakitangan yang terdiri dari gred 48 ke bawah (yang disebut Pihak Pekerja). Menurut perlembagaan MBJ, ahli Pihak Pegawai terdiri dari KP, CGSO dan 7 orang pegawai yang dilantik oleh KP yang mengetuai bahagian dan jabatan dalam CGSO. Manakala, Pihak Pekerja dianggotai oleh kakitangan yang dipilih. Seramai 20 orang anggota dipilih yang mewakili kumpulan pengurusan dan professional dan kumpulan sokongan. KP, CGSO akan mempengerusikan MBJ CGSO empat kali setahun. Dalam mesyuarat tersebut, wakil dari kedua-dua pihak akan mengutarakan isu dan pendekatan yang paling baik untuk menangani isu yang dibawa.

5. Apakah isu-isu yang boleh dibawa oleh wakil ke MBJ?
Skop isu yang boleh dibincangkan dalam MBJ adalah berkaitan perkara-perkara berikut:-

o Hal kebajikan

o Hal kewangan

o Hal pentadbiran

o Skim perkhidmatan dan perjawatan

o Elaun dan kemudahan

o Hal perkhidmatan

o Hal-hal selain dari perkara-perkara yang menyentuh peraturan dan dasar kerajaan dan hal yang berkaitan orang perseorangan dan masalah peribadi.

6. Bagaimana pula sekiranya perkara yang dibangkitkan itu menyentuh peraturan dan dasar kerajaan, dimanakah perlu saya salurkan perkara ini?

Persoalan mengenai dasar dan peraturan kerajaan hendaklah dirujuk kepada agensi pusat dengan menyalurkannya kepada Pihak Kesatuan Sekerja atau Pihak Pekerja dalam Majlis Bersama Kebangsaan (MBK) mengikut perkhidmatan masing-masing. Namun begitu, penjelasan atau penerangan lanjut mengenai perlaksanaan perkara dasar bolehlah dibawa kepada pihak MBJ.

7. Bagaimana pula dengan masalah yang melibatkan individu dalam organisasi, apakah MBJ boleh membantu dalam hal ini?

Hal-hal perseorangan atau masalah peribadi seseorang anggota perkhidmatan awam seharusnya boleh diselesaikan secara pentadbiran sahaja. Skop yang diliputi oleh MBJ adalah lebih tertumpu kepada menjaga kepentingan bersama kumpulan pegawai atau kakitangan secara keseluruhan. Namun begitu, pihak MBJ boleh dirujuk dalam mengenalpasti bahagian atau jabatan berkaitan yang boleh memberi bantuan dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul.

8. Boleh bagi contoh apa yang dimaksudkan dengan skop isu yang boleh dibincang dalam MBJ?

Hal kebajikan
Perihal mengadakan pusat penjagaan anak-anak kakitangan, kemudahan pantry atau kantin dan lain-lain

Hal kewangan
Hal-hal mengenai pembayaran tuntutan elaun dan kemudahan perubatan atau peralatan serta isu pelarasan gaji dan lain-lain

Hal pentadbiran
Kemudahan/keselesaan ruang pejabat, keselamatan tempat kerja, kebersihan, penggiliran dalam melakukan kerja, peluang untuk latihan dan kursus, isu pakaian di tempat kerja, khidmat kaunseling dan lain-lain.

Skim perkhidmatan dan perjawatan
Hal berkaitan pengisian jawatan yang kosong, pemangkuan jawatan, pertambahan jawatan baru dan skim perkhidmatan yang bersesuaian dengan beban tugas dan lain-lain

Elaun dan kemudahan
Perihal elaun lebih masa, bayaran insentif, imbuhan tetap khidmat awam, peperiksaan kesihatan untuk pegawai 40 tahun ke atas dan laian-lain

Hal perkhidmatan
Hal berkaitan Peperiksaan Tahap Kecekapan (PTK), Anugerah Khidmat Cemerlang, Disiplin dan Tatatertib Laporan Penilaian Prestasi dan lain-lain

9. Dalam jangka masa panjang, apakah faedah MBJ untuk jabatan dan bahagian?

Secara umumnya, manfaat bersama yang boleh diperolehi oleh Pihak Pegawai dan Pihak Pekerja adalah berikut :-

Hubungan dan Sikap Yang Positif hasil dari suasana kerja yang harmonis di atas interprestasi yang jelas mengenai satu-satu tugas yang akan dijalankan.

Kepuasan Pekerja apabila peluang yang diberi kepada pekerja menyuarakan pendapat serta bakat yang ditunjukkan oleh pihak pekerja diterima baik oleh Pihak Pegawai.

Peningkatan Produktiviti hasil dari fasiliti yang mencukupi dan bertepatan dengan fungsi kerja untuk kegunaan pekerja.

Penjimatan Kos apabila kos penyelenggaraan pejabat dikurangkan dengan budaya kerjasama dan perbincangan di pejabat

Kemajuan Kerjaya Pekerja hasil dari peningkatan diri pekerja dari segi percakapan dan keyakinan apabila menjalinkan hubungan komunikasi berkesan dengan Pihak Pegawai.

Sikap Hormat Menghormati hasil dari semangat silaturahim antara pengurusan dan pekerja

Penyelesaian Masalah-masalah yang dicapai melalui perbincangan dan mencari idea bagi penyelesaian masalah.

Kesetiaan para pekerja kepada organisasi apabila melihat Pihak Pegawai menunjukkan komitmen yang tinggi dan menghargai sumbangan para pekerja

Perpaduan dan cohesiveness organisasi
apabila Pihak Pekerja berusaha melakukan sesuatu atas kepentingan ramai.

Mengurangkan Pengaduan hasil dari saluran yang disediakan untuk menerima maklum balas dan pengaduan dari pihak pihak awam.

Mengurangkan Kes ‘Surat Layang’ kerana terdapatnya mekanisma keterbukaan Pihak Pegawai dalam menerima isu dari Pihak Pekerja.

PERATURAN MESYUARAT

Mesyuarat-mesyuarat biasa bagi MBJ hendaklah diadakan 3 bulan sekali iaitu 4 kali setahun seperti yang ditetapkan di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 1992 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2002.

MAJLIS BERSAMA JABATAN (MBJ) – CGSO,
SESI 2019-2020
SENARAI NAMA AHLI WAKIL PIHAK PEGAWAI

Bil.

MBJ

Jawatan CGSO

Ahli Pihak Pegawai

1

Pengerusi

Ketua Pengarah

YBhg. DCP Dato’

2

Pengerusi Gantian (Giliran)

Timbalan Ketua Pengarah (Sektor Dasar)

YBrs. Kapt. (B) Rusli bin Abd Rahman, PCIP

3

Pengerusi Gantian (Giliran)

Timbalan Ketua Pengarah (Sektor Operasi)

YBrs. Encik Khairul Anwar bin Haji Zakaria

4

Wakil Pihak Pengurusan CGSO

Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP)

Encik Suhaimi bin Saudi

5

Wakil Pihak Pengurusan CGSO

Penolong Pengarah Seksyen Kewangan

Nor Affandi Maulud bin Ahmad

6

Wakil Pihak Pengurusan CGSO

Penolong Pengarah Seksyen Pengurusan Sumber Manusia

Cik Sharifah Shamsuraiya binti Shamas

7

Setiausaha Bersama Pihak Pegawai

PenolongPengarah Seksyen Pentadbiran

Puan Asmalia binti Talib

SENARAI NAMA AHLI WAKIL PIHAK PEKERJA

Bil.

Gred Jawatan MBJ

Ahli Pihak Pekerja

1

Pengerusi Bersama/ Pengerusi Pihak Pekerja/
Wakil Gred KP44

Khairul Sharizan bin Hamid

2

Wakil Gred F44

Sti Fatimah binti Daud

3

Wakil Gred KP41

Syamsudin bin Sulle

4

Wakil Gred KP38

Ahmad Nazim bin Nazlan

5

Wakil Gred KP32

Mohd Redzuan bin Ruzali

6

Wakil Gred FA32

Sti Fazliatun Binti Mohd Asri

7

Setiausaha Bersama Pihak Pekerja

Wakil Gred KP29

Mohd Syafiq bin Sabtu

8

Wakil Gred W29

Nur Ain binti Ariffin

12

Wakil Gred N29

Abd Rahim bin Ali Bashah

13

Wakil Gred KP26

Sumah @ Kesumawati binti Sulaiman

14

Wakil Gred KP22

Telah bertukar keluar

15

Wakil Gred W22

Syed Haznil bin Syed Mohamad

16

Wakil Gred N22

Surainey binti Yakub

17

Wakil Gred KP19

Mohd Firdaus bin Abdul Latif

18

Wakil Gred KP19

Rubiaton binti Abdul Jamil

19

Wakil Gred N19

Zanira binti Abdul Samat

20

Wakil Gred H11

Wan Mohd Azmi bin Wan Mohamad Zin

21

Wakil Gred H11

Wan Mohd Faizal bin Che Zakaria