Choose Category 
Search by name 
Picture First Name Last Name Category Email Parameters
Kamalhafeza
Kamarudin
Pengurusan Atasan
Jawatan:
  • Pembantu Setiausaha Pejabat
Telefon:
  • (03) 8872 6006
Muhammad Ridhwan
Samsudin
Bahagian Penyelarasan
Jawatan:
  • Penolong Pegawai Keselamatan Kerajaan
Telefon:
  • (03) 88726070
Aikhsan Wapir
Saminan
Bahagian Penyelarasan
Jawatan:
  • Pembantu Keselamatan
Telefon:
  • (03) 88726071
Julaila
Engan
Bahagian Keselamatan Perlindungan ICT dan Rahsia Rasmi
Jawatan:
  • Pengarah Bahagian
Telefon:
  • (03) 88726080
Syarifuddin
Palawa
Pejabat KPKK W.P Kuala Lumpur
Jawatan:
  • Pengarah Keselamatan Negeri
Telefon:
  • 03-88726134
  prev   1  2  3  4  5  6   next   ...   last