Choose Category 
Search by name 
Picture First Name Last Name Category Email Parameters
Ab Malek
Idris
Bahagian Keselamatan Perlindungan ICT dan Rahsia Rasmi
Jawatan:
 • Pegawai Teknologi Maklumat Kanan
Telefon:
 • (03) 88726030
Seksyen:
 • Keselamatan Perlindungan Maklumat ICT
Mazlan
Md Noor
Bahagian Kelengkapan Fizikal dan Penilaian Teknikal
Jawatan:
 • Pengarah Bahagian
Telefon:
 • (03) 8872 6040
Muhammad Helmi
Abu Hassan
Bahagian Keselamatan Perlindungan ICT dan Rahsia Rasmi
Jawatan:
 • Penolong Pegawai Keselamatan Kerajaan Kanan
Telefon:
 • (03) 88726029
Seksyen:
 • Keselamatan Perlindungan Maklumat ICT
Adzrol Hisham
Mohamad
Bahagian Keselamatan Perlindungan ICT dan Rahsia Rasmi
Jawatan:
 • Timbalan Pengarah Keselamatan Kerajaan
Telefon:
 • (03) 88726133
Seksyen:
 • Pengurusan Rahsia Rasmi
Syed Shahril
Zenal Abidin
Bahagian Keselamatan Perlindungan ICT dan Rahsia Rasmi
Jawatan:
 • Penolong Pegawai Keselamatan Kerajaan Kanan
Telefon:
 • (03) 88726033
Seksyen:
 • Pengurusan Rahsia Rasmi
  prev   1  2  3  4  5  6  7   next   ...   last