Choose Category 
Search by name 
Picture First Name Last Name Category Email Parameters
Mohd Aimran
Jamil
Pejabat KPKK Negeri Sarawak
Jawatan:
 • Pembantu Tadbir (P/O)
 • N19
Telefon:
 • 082-253143
Muhammad Hattar
Jamil
Bahagian Sasaran Penting dan KLTL
Jawatan:
 • Pembantu Keselamatan
Telefon:
 • (03) 88826089
Unit:
 • Sasaran Penting
Mohd Jalis
Jalal
Bahagian Keselamatan Personel
Jawatan:
 • Pembantu Keselamatan
Telefon:
 • 03 887 26099
Abdol Ghanee
Mohammad Salleh
Bahagian Kelengkapan Fizikal dan Penilaian Teknikal
Jawatan:
 • Pembantu Keselamatan
Telefon:
 • 03 887 26053
Unit:
 • Pemeriksaan Kelengkapan Fizikal
Mohd Nazrul
Karim
Pejabat KPKK Negeri Sabah
Jawatan:
 • Pembantu Keselamatan
Telefon:
 • 088-488444
  first      ...   prev   72  73  74  75  76  77   next