Fungsi utama Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan ialah:

Menyedia dan mengeluarkan peraturan keselamatan perlindungan.
Memberi khidmat nasihat keselamatan perlindungan dari aspek fizikal, dokumen, personel, dan keselamatan ICT serta
Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa Keselamatan Jabatan-jabatan Kerajaan dan Sasaran Penting serta, Pengerusi Tim Naziran Sasaran Penting