Print 

Falsafah Pengurusan Pejabat KPKK Berteraskan Kepada Prinsip-prinsip RAHSIA iaitu:

RAJIN, RESPONSIF DAN BERTANGGUNGJAWAB

AMANAH, JUJUR DAN BERINTEGRITI

HORMAT, BERHEMAH DAN HARMONI

SABAR, SETIA, SEPAKAT DAN BERSEMANGAT WAJA

ILMU, INOVATIF DAN PROFESIONAL

AKAUNTABILITI , REALISTIK, BERWASPADA DAN SELAMAT