MOTTO

"KERAHSIAAN TERPELIHARA MENJAMIN KESELAMATAN NEGARA"

SLOGAN

KESELAMATAN DAN KERAHSIAAN KERAJAAN TANGGUNGJAWAB BERSAMA