MOTTO

"LINDUNGI ASET NEGARA"

SLOGAN

KESELAMATAN DAN KERAHSIAAN KERAJAAN TANGGUNGJAWAB BERSAMA