PERUTUSAN KETUA PENGARAH KESELAMATAN KERAJAAN TAHUN 2019

DCP Dato Sanusi

Alhamdulillah, saya bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan berkat taufik dan hidayah-Nya, dapat saya menyampaikan Perutusan Tahun Baharu 2019 bagi Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia (KPKK), Jabatan Perdana Menteri.

Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua warga kerja KPKK yang telah melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi dan cemerlang sepanjang tahun 2018. Saya percaya semua warga kerja KPKK memahami visi, misi dan objektif Pejabat KPKK yang sebenar sehingga dibuktikan dengan pencapaian yang diperolehi sepanjang tahun 2018.

Prestasi cemerlang ini dapat dilihat apabila Pejabat KPKK telah menerima pengiktirafan dan anugerah tahunan seperti berikut:

i.    Pensijilan  MS ISO 9001:2015 oleh LRQA bagi Tahun 2018-2020;
ii.    Anugerah PTJ Terbaik Kategori Besar, Jabatan Perdana Menteri Tahun 2018; dan
iii.    Anugerah Kecermelangan 100% Petunjuk Prestasi Utama (KPI) HRMIS Tahun 2017.

Segala kejayaan ini adalah hasil daripada sumbangan dan penglibatan semua warga KPKK dalam melaksanakan segala aktiviti dan program-program dengan penuh dedikasi.

Tahun 2018 telah memberikan satu era baru dalam kepimpinan negara apabila rakyat Malaysia telah membuat pemilihan untuk menentukan Kerajaan yang boleh memenuhi aspirasi rakyat disamping membawa satu gelombang perubahan yang drastik, Kerajaan ini telah memilih falsafah ‘Rule of Law’ sebagai asas pentadbiran. Usaha-usaha untuk memantapkan dan meningkatkan lagi kepercayaan rakyat kepada pentadbiran Kerajaan dapat dilihat dengan banyaknya aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan termasuklah siasatan dan tangkapan mereka-mereka yang terlibat dengan penyelewengan, penyalahgunaan kuasa serta mengamalkan rasuah. Jumlah siasatan yang dibuka dan tangkapan berprofil tinggi yang dibuat menunjukkan keseriusan Kerajaan baru ini yang benar-benar mahu meningkatkan kepercayaan rakyat kepada perkhidmatan Kerajaan. Justeru itu, saya mengambil kesempatan ini untuk menasihatkan diri saya dan semua warga kerja KPKK supaya mengelakkan diri daripada gejala-gejala negatif di atas dalam memberikan perkhidmatan kepada rakyat.

Saya ingin menyeru semua warga KPKK untuk meneruskan usaha menambahkan ilmu pengetahuan terutamanya di dalam bidang keselamatan perlindungan. Keselamatan perlindungan merupakan fungsi utama Pejabat KPKK. Perkembangan Information and Communication Technology (ICT) yang begitu drastik menagih untuk setiap warga kerja KPKK mendalami pengetahuan berkaitan keselamatan perlindungan berasaskan ICT. Kegiatan-kegiatan jenayah siber haruslah sentiasa diberi perhatian serius agar pejabat ini dapat mencadangkan kepada Kerajaan mengenai langkah-langkah untuk melindungi dokumen-dokumen dan rahsia Kerajaan.

Segala usaha tidak dapat menghasilkan hasil kerja yang baik sekiranya pelaksanaan kerja ini tidak diikuti dengan sikap-sikap positif oleh semua warga kerja KPKK. Semua usaha ini perlu dijalankan secara bersepadu dan dalam satu pasukan. Sikap kerjasama dan saling menghormati perlu diamalkan kerana sejarah telah membuktikan bahawa kerja berpasukan akan menghasilkan hasil kerja yang berkualiti. Ini bersesuaian dengan pepatah Melayu lama, “Ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni” dan saya juga ingin memetik Firman Allah SWT yang bermaksud:

“Sesungguhnya Allah menyukai mereka yang berjuang ke jalanNya, dalam satu barisan binaan yang tersusun rapi.” (Surah As-Saff : 4).

Saya yakin kita dapat membina pasukan yang mantap dan kukuh sekiranya kita bersatu hati dan sepakat.

Saya mendoakan agar kita terus beristiqamah dan beriltizam melaksanakan perkhidmatan dengan lebih cemerlang dan berintegriti dalam menjalankan amanah yang telah ditetapkan. Keselesaan ‘stakeholder’ dan rakyat hendaklan menjadi asas perkhidmatan yang diberikan.

Sekian, Wabillahitaufik Walhidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Selamat Tahun Baharu 2019.

Terima kasih.

“ KERAHSIAAN TERPELIHARA MENJAMIN KESELAMATAN NEGARA’

Saya yang menjalankan amanah,

DCP DATO’ SANUSI BIN SIDEK