Print 

BAHAGIAN PENYELARASAN

KAMI BERJANJI AKAN MEMBERI PERKHIDMATAN BERKUALITI SEPERTI BERIKUT:

Surat panggilan Mesyuarat Ketua - Ketua Bahagian di bawah TKSU dikeluarkan empat belas (14) hari dari tarikh mesyuarat akan diadakan.
Penyediaan Minit Mesyuarat Tidak Lewat Dari 3 Hari Selepas Mesyuarat Diadakan
Menyediakan Laporan Aktiviti Bulanan Pejabat KPKK Kepada Y.B Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Y.B. Tan Sri Ketua Setiausaha Negara Dan Y. Bhg. Datuk Timbalan Ketua Setiausaha, Jabatan Perdana Menteri tidak melebihi 15hb Bagi Setiap Bulan.

Tarikh Akhir Kemaskini: 21-02-2017