PRESTASI PIAGAM PELANGGAN PUSAT LATIHAN KESELAMATAN PERLINDUNGAN MALAYSIA
**Piagam pelanggan dipaparkan setiap 6 bulan

Bil  Piagam Pelanggan

6 Bulan  Pertama
(Januari-Jun) 2019

6 Bulan Terakhir
(Julai-Disember) 2019

Jumlah Perkhidmatan
1 Melaksanakan 10 peperiksaan Perkhidmatan (Skim KP11 – KP41)  100%  100%  4 Peperiksaan Perkhidmatan
2 Mengedarkan Jadual Peperiksaan Perkhidmatan ke semua jabatan dan agensi kerajaan selewat-lewatnya minggu ke dua bulan Januari setiap tahun.  100%   100%  Minggu Ke 4 Bulan Disember Tahun Sebelumnya
3 Mengedarkan surat arahan peperiksaan kepada calon-calon dalam tempoh 10 hari bekerja sebelum tarikh peperiksaan  100%   100%  15 Hari Bekerja Sebelum Peperiksaan
4

Peperiksaan

4 Melulus dan mencetak soalan-soalan peperiksaan Perkhidmatan dan PTK 1 minggu sebelum peperiksaan.  100%   100%  
5 Mengedarkan semua keputusan peperiksaan kepada calon-calon selewat-lewatnya 1 bulan selepas keputusan diluluskan oleh panel.  100%   100% 3 Minggu Selepas Diluluskan

 

Tarikh Akhir Kemaskini: 20 Dis 2019