CGSO

Warna Font      
Saiz Tulisan A A +A

Keputusan Pelanjutan Tempoh Kontrak Bagi Perkhidmatan Dan Penyelenggaraan Komprehensif Perkakasan Dan Perisian Sistem E-Vetting 2.0 Untuk Tujuan Pejabat Ketua Pegawai Keeselamatan Kerajaan Malaysia

Keputusan Pelanjutan Tempoh Kontrak Bagi Perkhidmatan Dan Penyelenggaraan Komprehensif Perkakasan Dan Perisian Sistem E-Vetting 2.0 Untuk Tujuan Pejabat Ketua Pegawai Keeselamatan Kerajaan Malaysia