CGSO

Font Colors      
Text Size A A +A

RAKKSSA

Rangka Kerja Keselamatan Siber Sektor Awam (RAKKSSA)

Rangka kerja keselamatan siber adalah panduan asas dan komponen keselamatan yang perlu diambil kira oleh kementerian serta agensi sektor awam bagi melindungi maklumat dalam ruang siber mereka.

Klik Sini