CGSO

Warna Font      
Saiz Tulisan A A +A

Fungsi CGSO

  • Penggubal dasar berkaitan pengurusan Keselamatan Perlindungan;
  • Menangani sebarang ancaman sabotaj yang boleh menjejaskan fungsi kerajaan dan kepentingan negara;
  • Memberi kesedaran dan memupuk budaya Keselamatan Perlindungan;
  • Menguatkuasa dan memastikan pematuhan Akta Rahsia Rasmi 1972 dan Arahan Keselamatan (Semakan dan Pindaan 2017);
  • Memastikan pematuhan Keselamatan Perlindungan ICT selaras dengan Arahan Keselamatan (Semakan dan Pindaan 2017) dan peraturan-peraturan yang sedang berkuat kuasa;
  • Pengurusan dasar keselamatan peribadi pegawai awam dan pihak swasta berkaitan;
  • Melindungi aset dan Sasaran Penting negara