CGSO

Font Colors      
Text Size A A +A

Unit Intergriti

Kami berjanji akan memberi perkhidmatan berkualiti seperti berikut:

  • Memastikan Mesyuarat Jawatankuasa AntiRasuah dilaksanakan 3 kali setahun.
  • Melaksanakan program pembudayaan integriti seperti majlis penerangan, kursus, forum dan seminar kepada kakitangan CGSO sekurang-kurangnya 1 kali setahun.
  • Menyelesaikan siasatan setiap aduan salah laku kakitangan dalam tempoh dua minggu sebelum mengemukakan laporan kepada pihak berkaitan.
  • Membuat pemantauan integriti, pengesanan dan pengesahan ke bahagian dan CGSO Negeri.
  • Mengadakan Mesyuarat Lembaga Tatatertib apabila ada kes yang berkaitan dan memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa.