CGSO

Font Colors      
Text Size A A +A
  1. Home
  2. »
  3. Citizens of CGSO
  4. »
  5. Portal Team

Portal Team

PENGERUSI
Ketua Pengarah Keselamatan Kerajaan
PENASIHAT
Timbalan Ketua Pengarah Keselamatan Kerajaan (Dasar)
Timbalan Ketua Pengarah Keselamatan Kerajaan (Operasi)
PASUKAN PENGURUSAN KANDUNGAN
Pengarah Bahagian Penyelarasan
Penolong Pegawai Keselamatan Bahagian Penyelarasan
PASUKAN TEKNIKAL
Penolong Pengarah, Seksyen Teknologi Maklumat, Bahagian Khidmat Pengurusan
Pegawai Teknologi Maklumat, Seksyen Teknologi Maklumat, Bahagian Khidmat Pengurusan
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat, Seksyen Teknologi Maklumat, Bahagian Khidmat Pengurusan
Pereka, Seksyen Teknologi Maklumat, Bahagian Khidmat Pengurusan
AHLI
Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan Pengarah Keselamatan Kerajaan Negeri Kedah
Pengarah Bahagian Keselamatan Personel Pengarah Keselamatan Kerajaan Negeri Sarawak
Pengarah Bahagian Keselamatan Fizikal dan Penilaian Teknikal Pengarah Keselamatan Kerajaan Negeri Perak
Pengarah Bahagian Keselamatan ICT dan Rahsia Rasmi Pengarah Keselamatan Kerajaan Negeri Johor
Pengarah Bahagian Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Pengarah Keselamatan Kerajaan Negeri Terangganu
Pengarah Bahagian Sasaran Penting dan Kawasan Larangan Tempat Larangan Pengarah Keselamatan Kerajaan Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Pengarah Bahagian Inspektorat Pematuhan dan Pengiktirafan Pengarah Keselamatan Kerajaan Negeri Pulau Pinang
Pengarah Pusat latihan Keselamatan Perlindungan Malaysia Pengarah Keselamatan Kerajaan Wilayah Persekutuan Labuan
Ketua Unit Integriti Pengarah Keselamatan Kerajaan Negeri Perlis
Pengarah Keselamatan Kerajaan Negeri Sabah Pengarah Keselamatan Kerajaan Negeri Pahang
Pengarah Keselamatan Kerajaan Negeri Kelantan Pengarah Keselamatan Kerajaan Negeri Melaka
Pengarah Keselamatan Kerajaan Negeri Selangor Pengarah Keselamatan Kerajaan Negeri Sembilan