CGSO

Font Colors      
Text Size A A +A
  1. Home
  2. »
  3. About CGSO
  4. »
  5. Piagam Pelanggan
  6. »
  7. Prestasi Piagam Pelanggan
  8. »
  9. Prestasi Bahagian Sasaran Penting,…

Prestasi Bahagian Sasaran Penting, Kawasan Larangan dan Tempat Larangan

PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN SASARAN PENTING, KAWASAN LARANGAN DAN TEMPAT LARANGAN
**Piagam pelanggan dipaparkan setiap 6 bulan

Bil  Piagam Pelanggan

Pertengahan Pertama
(Januari-Jun) 2022

Pertengahan Kedua
(Julai-Disember) 2022
Jumlah Perkhidmatan
1 Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa Pusat Sasaran Penting (JPSP)  100%  100%  Telah mengurusetiakan 3 kali Mesyuarat JPSP
2 Mengeluarkan notis makluman Mesyuarat JPSP kepada ahli-ahli dalam masa 10 hari bekerja sebelum mesyuarat  100%   100% Telah mengeluarkan 3 kali notis mesyuarat JPSP dalam tempoh yang ditetapkan
3 Mengedarkan kertas pertimbangan JPSP kepada ahli-ahli dalam masa 7 hari bekerja  100%   100% Telah mengedarkan 26 kertas JPSP dalam tempoh yang ditetapkan
4 Menyiapkan minit mesyuarat JPSP dalam masa 3 hari bekerja  100%   100% Telah menyiapkan 3 minit mesyuarat JPSP dalam tempoh yang ditetapkan
5 Mengedarkan minit mesyuarat JPSP kepada ahli-ahli dalam masa 5 hari bekerja  100%   100% Telah mengedarkan 3 minit mesyuarat dalam tempoh yang ditetapkan
6 Mengedarkan cabutan minit mesyuarat JPSP kepada Setiausaha Jawatankuasa Sasaran Penting Negeri dan agensi yang berkaitan dalam masa 7 hari bekerja  100%   100% 16 Negeri dan Agensi yang Berkaitan
7 Mendapatkan maklumbalas mesyuarat JPSP daripada ahli-ahli dalam tempoh 10 hari bekerja  100%   100% Telah mendapatkan maklum balas mesyuarat JPSP dalam tempoh yang ditetapkan
8  Menjadi urusetia Tim Naziran Sasaran Penting  100%   100%  Telah mengurusetiakan 2 kali mesyuarat Tim Naziran Sasaran Penting
 9  Mengeluarkan notis makluman Mesyuarat Tim Naziran Sasaran Penting kepada ahli-ahli dalam masa 10 hari bekerja sebelum mesyuarat  100%   100%  Telah mengeluarkan notis makluman seperti dalam tempoh yang ditetapkan
 10  Menyiapkan minit Mesyuarat Tim Naziran Sasaran Penting dalam masa 3 hari bekerja  100%   100%  Telah menyiapkan minit dalam tempoh yang ditetapkan
11 Mengedarkan minit Mesyuarat Tim Naziran Sasaran Penting kepada ahli-ahli dalam masa 5 hari bekerja  100%   100% Telah mengedarkan 2 minit mesyuarat Tim Naziran dalam tempoh yang ditetapkan
12 Mendapatkan maklumbalas Mesyuarat Tim Naziran Sasaran Penting daripada ahli-ahli dalam tempoh 10 hari bekerja  100%   100% Telah mendapatkan maklum balas dalam tempoh yang ditetapkan
13 Menyiapkan deraf perintah pengisytiharan Kawasan Larangan dan Tempat Larangan untuk dihantar kepada Jabatan Peguam Negara dalam tempoh 5 hari bekerja 100%   100% Telah menyiapkan 12 deraf perintah pengisytiharan Kawasan Larangan dan Tempat Larangan untuk dihantar kepada Jabatan Peguam Negara dalam tempoh 5 hari bekerja
14 Menghantar deraf perintah pengisytiharan yang telah disemak oleh Jabatan Peguam Negara kepada Pejabat Y.B Menteri Dalam Negeri untuk ditandatangani dalam tempoh 3 hari bekerja  100%   100% Telah menghantar deraf perintah pengisytiharan yang telah disemak oleh Jabatan Peguam Negara kepada Pejabat Y.B Menteri Dalam Negeri untuk ditandatangani dalam tempoh 3 hari bekerja
15 Menghantar perintah pengisytiharan Kawasan Larangan dan Tempat Larangan yang telah ditandatangani oleh Y.B Menteri Dalam Negeri kepada pemohon dalam tempoh 3 hari bekerja  100%   100% Telah menghantar 12 perintah pengisytiharan Kawasan Larangan dan Tempat Larangan yang telah ditandatangani oleh Y.B Menteri Dalam Negeri kepada pemohon dalam tempoh 3 hari bekerja
14 Menyiapkan deraf perintah pembatalan/pindaan Kawasan Larangan dan Tempat Larangan untuk dihantar kepada Jabatan Peguam Negara dalam tempoh 5 hari bekerja  100%  100% Telah menyiapkan deraf perintah pembatalan/pindaan Kawasan Larangan dan Tempat Larangan untuk dihantar kepada Jabatan Peguam Negara dalam tempoh 5 hari bekerja
15 Menghantar deraf perintah pembatalan/pindaan yang telah disemak oleh Jabatan Peguam Negara kepada Pejabat Y.B Menteri Dalam Negeri untuk ditandatangani dalam tempoh 3 hari bekerja  100%  100% Telah menghantar deraf perintah pembatalan/pindaan yang telah disemak oleh Jabatan Peguam Negara kepada Pejabat Y.B Menteri Dalam Negeri untuk ditandatangani dalam tempoh 3 hari bekerja
16 Menghantar perintah pembatalan/pindaan Kawasan Larangan dan Tempat Larangan yang telah ditandatangani oleh Y.B Menteri Dalam Negeri kepada pemohon dalam tempoh 3 hari bekerja  100%  100% Telah menghantar perintah pembatalan/pindaan Kawasan Larangan dan Tempat Larangan yang telah ditandatangani oleh Y.B Menteri Dalam Negeri kepada pemohon dalam tempoh 3 hari bekerja
17 Menjalankan pemeriksaan di semua instalasi Sasaran Penting keutamaan I dan Keutamaan II  100%  100% Telah menjalankan pemeriksaan di semua instalasi Sasaran Penting keutamaan I dan Keutamaan II
18 Menjalankan pemantauan terhadap semua instalasi Sasaran Penting agar mematuhi peraturan seperti mana digariskan dalam Arahan Tetap Sasaran Penting  100%  100% Telah menjalankan 26 pemantauan terhadap semua instalasi Sasaran Penting agar mematuhi peraturan seperti mana digariskan dalam Arahan Tetap Sasaran Penting
19 Menyiapkan laporan pemeriksaan keselamatan Sasaran Penting dan Kawasan Larangan/Tempat Larangan dalam masa 7 hari bekerja  100%  100% Telah menyiapkan laporan pemeriksaan keselamatan Sasaran Penting dan Kawasan Larangan/Tempat Larangan dalam masa 7 hari bekerja
20 Menjalankan pemeriksaan keselamatan fizikal di semua pepasangan yang diisytiharkan sebagai Kawasan Larangan dan Tempat Larangan  100%  100% Telah menjalankan 18 pemeriksaan keselamatan fizikal di semua pepasangan yang diisytiharkan sebagai Kawasan Larangan dan Tempat Larangan
21 Menguruskan kelulusan penerbangan di Putrajaya dalam masa 3 hari bekerja  100%  100% Telah menguruskan kelulusan penerbangan di Putrajaya dalam masa 3 hari bekerja


Tarikh Akhir Kemaskini: 01 Januari 2023