CGSO

Font Colors      
Text Size A A +A
  1. Home
  2. »
  3. Security Policy

Security Policy

Dasar Keselamatan Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia
Perlindungan Data
Teknologi terkini termasuk enkripsi data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.
Keselamatan Storan
Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.