CGSO

Warna Font      
Saiz Tulisan A A +A
  1. Laman Utama
  2. ¬Ľ
  3. Info CGSO
  4. ¬Ľ
  5. Piagam Pelanggan
  6. ¬Ľ
  7. Prestasi Piagam Pelanggan
  8. ¬Ľ
  9. Prestasi Bahagian Sasaran Penting,…

Prestasi Bahagian Sasaran Penting, Kawasan Larangan dan Tempat Larangan

PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN SASARAN PENTING, KAWASAN LARANGAN DAN TEMPAT LARANGAN
**Piagam pelanggan dipaparkan setiap 6 bulan

Bil Piagam Pelanggan

Pertengahan Pertama
(Januari-Jun) 2023

Pertengahan Kedua
(Julai-Disember) 2023
Jumlah Perkhidmatan
1Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa Pusat Sasaran Penting (JPSP) 100% 100% Telah mengurusetiakan 3 kali Mesyuarat JPSP
2Mengeluarkan notis makluman Mesyuarat JPSP kepada ahli-ahli dalam masa 10 hari bekerja sebelum mesyuarat 100%  100%Telah mengeluarkan 3 kali notis mesyuarat JPSP dalam tempoh yang ditetapkan
3Mengedarkan kertas pertimbangan JPSP kepada ahli-ahli dalam masa 7 hari bekerja 100%  100%Telah mengedarkan 26 kertas JPSP dalam tempoh yang ditetapkan
4Menyiapkan minit mesyuarat JPSP dalam masa 3 hari bekerja 100%  100%Telah menyiapkan 3 minit mesyuarat JPSP dalam tempoh yang ditetapkan
5Mengedarkan minit mesyuarat JPSP kepada ahli-ahli dalam masa 5 hari bekerja 100%  100%Telah mengedarkan 3 minit mesyuarat dalam tempoh yang ditetapkan
6Mengedarkan cabutan minit mesyuarat JPSP kepada Setiausaha Jawatankuasa Sasaran Penting Negeri dan agensi yang berkaitan dalam masa 7 hari bekerja 100%  100%16 Negeri dan Agensi yang Berkaitan
7Mendapatkan maklumbalas mesyuarat JPSP daripada ahli-ahli dalam tempoh 10 hari bekerja 100%  100%Telah mendapatkan maklum balas mesyuarat JPSP dalam tempoh yang ditetapkan
8 Menjadi urusetia Tim Naziran Sasaran Penting 100%  100% Telah mengurusetiakan 2 kali mesyuarat Tim Naziran Sasaran Penting
 9 Mengeluarkan notis makluman Mesyuarat Tim Naziran Sasaran Penting kepada ahli-ahli dalam masa 10 hari bekerja sebelum mesyuarat 100%  100% Telah mengeluarkan notis makluman seperti dalam tempoh yang ditetapkan
 10 Menyiapkan minit Mesyuarat Tim Naziran Sasaran Penting dalam masa 3 hari bekerja 100%  100% Telah menyiapkan minit dalam tempoh yang ditetapkan
11Mengedarkan minit Mesyuarat Tim Naziran Sasaran Penting kepada ahli-ahli dalam masa 5 hari bekerja 100%  100%Telah mengedarkan 2 minit mesyuarat Tim Naziran dalam tempoh yang ditetapkan
12Mendapatkan maklumbalas Mesyuarat Tim Naziran Sasaran Penting daripada ahli-ahli dalam tempoh 10 hari bekerja 100%  100%Telah mendapatkan maklum balas dalam tempoh yang ditetapkan
13Menyiapkan deraf perintah pengisytiharan Kawasan Larangan dan Tempat Larangan untuk dihantar kepada Jabatan Peguam Negara dalam tempoh 5 hari bekerja100%  100%Telah menyiapkan 12 deraf perintah pengisytiharan Kawasan Larangan dan Tempat Larangan untuk dihantar kepada Jabatan Peguam Negara dalam tempoh 5 hari bekerja
14Menghantar deraf perintah pengisytiharan yang telah disemak oleh Jabatan Peguam Negara kepada Pejabat Y.B Menteri Dalam Negeri untuk ditandatangani dalam tempoh 3 hari bekerja 100%  100%Telah menghantar deraf perintah pengisytiharan yang telah disemak oleh Jabatan Peguam Negara kepada Pejabat Y.B Menteri Dalam Negeri untuk ditandatangani dalam tempoh 3 hari bekerja
15Menghantar perintah pengisytiharan Kawasan Larangan dan Tempat Larangan yang telah ditandatangani oleh Y.B Menteri Dalam Negeri kepada pemohon dalam tempoh 3 hari bekerja 100%  100%Telah menghantar 12 perintah pengisytiharan Kawasan Larangan dan Tempat Larangan yang telah ditandatangani oleh Y.B Menteri Dalam Negeri kepada pemohon dalam tempoh 3 hari bekerja
14Menyiapkan deraf perintah pembatalan/pindaan Kawasan Larangan dan Tempat Larangan untuk dihantar kepada Jabatan Peguam Negara dalam tempoh 5 hari bekerja 100% 100%Telah menyiapkan deraf perintah pembatalan/pindaan Kawasan Larangan dan Tempat Larangan untuk dihantar kepada Jabatan Peguam Negara dalam tempoh 5 hari bekerja
15Menghantar deraf perintah pembatalan/pindaan yang telah disemak oleh Jabatan Peguam Negara kepada Pejabat Y.B Menteri Dalam Negeri untuk ditandatangani dalam tempoh 3 hari bekerja 100% 100%Telah menghantar deraf perintah pembatalan/pindaan yang telah disemak oleh Jabatan Peguam Negara kepada Pejabat Y.B Menteri Dalam Negeri untuk ditandatangani dalam tempoh 3 hari bekerja
16Menghantar perintah pembatalan/pindaan Kawasan Larangan dan Tempat Larangan yang telah ditandatangani oleh Y.B Menteri Dalam Negeri kepada pemohon dalam tempoh 3 hari bekerja 100% 100%Telah menghantar perintah pembatalan/pindaan Kawasan Larangan dan Tempat Larangan yang telah ditandatangani oleh Y.B Menteri Dalam Negeri kepada pemohon dalam tempoh 3 hari bekerja
17Menjalankan pemeriksaan di semua instalasi Sasaran Penting keutamaan I dan Keutamaan II 100% 100%Telah menjalankan pemeriksaan di semua instalasi Sasaran Penting keutamaan I dan Keutamaan II
18Menjalankan pemantauan terhadap semua instalasi Sasaran Penting agar mematuhi peraturan seperti mana digariskan dalam Arahan Tetap Sasaran Penting 100% 100%Telah menjalankan 26 pemantauan terhadap semua instalasi Sasaran Penting agar mematuhi peraturan seperti mana digariskan dalam Arahan Tetap Sasaran Penting
19Menyiapkan laporan pemeriksaan keselamatan Sasaran Penting dan Kawasan Larangan/Tempat Larangan dalam masa 7 hari bekerja 100% 100%Telah menyiapkan laporan pemeriksaan keselamatan Sasaran Penting dan Kawasan Larangan/Tempat Larangan dalam masa 7 hari bekerja
20Menjalankan pemeriksaan keselamatan fizikal di semua pepasangan yang diisytiharkan sebagai Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 100% 100%Telah menjalankan 18 pemeriksaan keselamatan fizikal di semua pepasangan yang diisytiharkan sebagai Kawasan Larangan dan Tempat Larangan
21Menguruskan kelulusan penerbangan di Putrajaya dalam masa 3 hari bekerja 100% 100%Telah menguruskan kelulusan penerbangan di Putrajaya dalam masa 3 hari bekerja


Tarikh Akhir Kemaskini: 01 Januari 2024