CGSO

Warna Font      
Saiz Tulisan A A +A
  1. Laman Utama
  2. »
  3. Info CGSO
  4. »
  5. Perutusan

Perutusan

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum Warahmatullahhiwabarakatuh dan Salam Sejahtera.

Syukur alhamdulillah CGSO telah berjaya melalui tahun 2023 dengan pelbagai cabaran dalam usaha memastikan keselamatan perlindungan jabatan kerajaan terjamin. Di awal tahun ini, bagus juga kita sama-sama merenung kembali dan membuat penilaian terhadap prestasi dan pencapaian Pejabat CGSO sepanjang tahun lalu untuk kita mengetahui kedudukan CGSO pada masa ini dan menetapkan hala tuju pada masa hadapan demi mencapai matlamat yang dicita-citakan.

Kini kita menyaksikan perkembangan meluas penggunaan Artificial Intelligence (AI), Big Data dan Cloud Computing hasil Revolusi Industri 4.0 yang berupaya mendatangkan cabaran baharu yang perlu ditangani dengan berkesan. Realiti baharu ini secara tidak langsung telah merubah landskap keselamatan yang kini menjadi semakin kompleks, selain risiko – risiko yang berkaitan dengannya turut berkembang. Pengenalan dan adaptasi terhadap teknologi baharu yang menyokong operasi serta fungsi organisasi dilihat berupaya mendatangkan ancaman baharu yang perlu ditangani dengan berkesan. Cabaran baharu ini menuntut Kerajaan untuk segera memperkasakan pengetahuan, kemahiran dan memantapkan kepakaran yang diperlukan bagi memastikan kemajuan teknologi dapat diadaptasi dengan selamat serta menyumbang ke arah pengukuhan keselamatan menyeluruh.

Dalam menghadapi tahun mendatang yang penuh cabaran, CGSO telah merangka dua prakarsa iaitu Pelan Strategik CGSO 2023 – 2025 dan Pelan Transformasi CGSO 2030. Pelan Strategik CGSO 2023 – 2025 mengandungi 5 teras utama iaitu mempertingkatkan profesionalisme dalam mencapai prestasi, produktiviti dan daya inovasi pengurusan keselamatan perlindungan, merekayasa organisasi bagi melahirkan modal insan, tadbir urus dan penyampaian perkhidmatan yang holistik, menerajui pengurusan keselamatan perlindungan yang mampan dan komprehensif, memperkasa sistem penyampaian perkhidmatan digital yang efisien dan selamat selari dengan revolusi industri dan memperkukuhkan pematuhan dan penguatkuasaan ke arah pembudayaan keselamatan perlindungan. Pelan Transformasi CGSO 2030 mengandungi 5 teras iaitu profesionalisme keselamatan perlindungan, rekayasa tadbir urus, peneraju keselamatan perlindungan, pendigitalan pengurusan keselamatan perlindungan dan sasaran penting serta penguatkuasaan dan pembudayaan keselamatan perlindungan. Setiap satu teras memfokuskan kepada aspek – aspek yang telah dikenal pasti sebagai elemen penting dalam konteks sistem penyampaian perkhidmatan CGSO.

Akta dan peraturan sedia ada perlu sentiasa dikaji dan ditambah baik bagi memastikan ia dapat membendung ancaman semasa yang berubah selaras dengan perkembangan teknologi terkini. Beberapa Akta dan Pekeliling berkaitan Keselamatan Perlindungan dijangka akan melalui proses penambahbaikan seterusnya dapat digazetkan untuk menjadi rujukan kepada semua keluarga penjawat awam di Malaysia.

Memasuki tahun 2024, saya berharap agar semua warga CGSO khususnya akan dapat meningkatkan lagi azam dan komitmen sebagai penjawat awam untuk terus bekerja dengan sepenuh hati, berintegriti dan ikhlas dalam setiap tindakan kita. Kita perlu sentiasa peka dengan perubahan semasa bagi memastikan CGSO sentiasa selari dan up-to-date dengan situasi terkini. CGSO telah berjaya menjalankan fungsi dan peranan dengan mengadaptasi norma baharu dalam pelaksanaan perkhidmatan dan khidmat nasihat kepada stakeholder dan pelanggan.

Saya sekali lagi ingin mengajak seluruh warga CGSO untuk memulakan tahun 2024 dengan semangat yang lebih kental dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Saya berharap agar semua warga CGSO terus bersedia melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang terkini serta relevan dengan senario semasa bagi menghadapi cabaran-cabaran mendatang. Marilah kita bersama-sama merapatkan ukhwah, mewujudkan suasana kerja yang harmoni dan berganding bahu dalam meningkatkan imej CGSO agar berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan agensi-agensi keselamatan yang lain seterusnya memacu kecemerlangan dan kegemilangan CGSO. Mudah – mudahan CGSO akan terus menjadi sebuah agensi yang sentiasa tangkas dan cekap dalam memperkasakan keselamatan perlindunga secara holistik, bersepadu, berimpak tinggi, berkesan dan relevan.

Selamat Tahun Baharu 2024 saya ucapkan kepada seluruh rakyat Malaysia umumnya dan warga CGSO khususnya.

Sekian, terima kasih.

Wassalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh

“RAHSIAKAN RAHSIA KERAJAAN”
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

DATO’ RAHIMI BIN ISMAIL
Ketua Pengarah Keselamatan Kerajaan
Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia
Jabatan Perdana Menteri