CGSO

Warna Font      
Saiz Tulisan A A +A

Bahagian Penyelarasan

Kami berjanji akan memberi perkhidmatan berkualiti seperti berikut:

  • Surat penggilan Mesyuarat Pengarah-Pengarah Keselamatan Kerajaan dikeluarkan selewat-lewatnya tujuh (7) hari dari tarikh mesyuarat akan diadakan.
  • Penyediaan minit mesyuarat tidak lewat dari tiga (3) hari bekerja selepas mesyuarat diadakan.
  • Menyediakan Laporan Aktiviti Bulanan Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia kepada Ketua Pengarah Keselamatan Kerajaan tidak melebihi 15hb bagi setiap bulan.