CGSO

Warna Font      
Saiz Tulisan A A +A
 1. Laman Utama
 2. »
 3. Perkhidmatan
 4. »
 5. Keselamatan Fizikal dan Penilaian…

Keselamatan Fizikal dan Penilaian Teknikal

A. UNIT KAWALAN KESELAMATAN
 • Khidmat nasihat berhubung menyediakan bentuk kawalan bergantung kepada tahap ancaman keselamatan.
 • Memberikan kelulusan pengwujudan jawatan, pengambilan dan latihan pegawai awam yang menjalankan tugas perkhidmatan pengawalan keselamatan.
 • Khidmat nasihat berhubung cadangan penggunaan perkhidmatan pengawalan keselamatan Agensi Kerajaan dan swasta.
B. UNIT PEMERIKSAAN KELENGKAPAN FIZIKAL
 • Memeriksa dan membantu perlaksanaan dasar berkaitan penyewaan dan penempatan ruang pejabat Agensi Kerajaan di bangunan kerajaan dan swasta.
 • Memberikan perkhidmatan konsultasi keperluan keselamatan fizikal dalam projek pembangunan dan pembinaan bangunan-bangunan kerajaan.
 • Khidmat nasihat berhubung pembangunan pelaksanaan keselamatan fizikal di semua Kementerian /Jabatan/ Agensi dan pihak swasta berkaitan.
C. UNIT AKREDITASI KESELAMATAN
 • Khidmat nasihat berhubung spesifikasi Pas Keselamatan, Kad Pengenalan Jabatan, Kad Kuasa/ Kad Pelantikan, Pas Persidangan dan pelekat keselamatan.
 • Khidmat nasihat berhubung dokumen keselamatan yang memerlukan ciri-ciri keselamatan.
 • Khidmat nasihat pengurusan percetakan keselamatan dan senarai syarikat yang mempunyai Kod Bidang.
 • Melaksanakan pemeriksaan validasi keselamatan ke atas syarikat percetakan atau syarikat percetakan keselamatan yang ingin memperbaharui lesen Kod Bidang.
D. UNIT PENYELIDIKAN, PEMBANGUNAN DAN INOVASI
 • Merancang pelaksanaan dasar sistem keselamatan kelengkapan dan peralatan keselamatan.
 • Memberi khidmat nasihat terhadap dasar keselamatan perlindungan meliputi kelengkapan dan peralatan keselamatan.
 • Menyediakan garis panduan berkaitan keselamatan fizikal.
 • Menyediakan spesifikasi peralatan keselamatan terkini.